Stacks Image 18
VIGELSBO 75
748 92 Österbybruk, Sweden ‎
070 - 772 51 55

E4 från söder.
Sväng av väg 290 mot Forsmark/Österbybruk. Åk igenom Österbybruk och ca 12 km sedan framme.

E4 från norr.
Sväng av Tierp,kör väg 292 mot Österbybruk,sväng vänster vid Österbybruk på 290 och ca 12 km sedan framme.

Från Norrtälje.
Åk väg 76 från Norrtälje till Harg. Sväng vänster mot Gimo/Gävle på väg 292 till Österbybruk, sedan höger igenom Österbybruk
och ca 12 km sedan framme.

Stacks Image 83
TOP